RJEČNIK
VRTLARSTVA

www.moj-hobi.com

 

Vrt
  Limun
  Smokva
  Jagoda

  Krastavac
  Rajčica
  Tikvica
  
  Travnjak
  Kompost
  Razmnožavanje

Zelena ograda
  Lovorvišnja
  Bršljan
  Lavanda
  Ružmarin

Rječnik

 

Adventivni korijen - Adventivni korijen ili dopunski korijen se razvija na stabljikama ili listovima pojedinih biljaka. Tako biljke osiguravaju veću količinu hranjivih tvari te brže napreduju i imaju bolje prinose. Rajčica se kod presađivanja redovito sadi dublje nego što je bila zasađena kao rasadnica, time se razvija dodatno adventivno korijenje na dijelu stabljike.
Dvodomna biljka - Biljka koja ima jednospolne cvjetove na odvojenim jedinkama.
Primjer je Kivi za čiji uzgoj na nekoliko ženskih biljka koje daju plodove treba zasaditi jedan muški kivi koji omogućuje oprašivanje bez kojeg ženski kivi ne bi davao plodove.
Dvospolni cvjetovi - Dvospolni cvjetovi imaju u istom cvijetu tučak i prašnike.
Jednodomna biljka - Vrste kod kojih se jednospolni cvjetovi, muški i ženski, nalaze na istoj biljci.
Jednospolni cvjetovi - Jednospolni cvjetovi su oni koji imaju samo tučak ili samo prašnike.
Kompostni čaj - Tekući ekstrakt koji nastaje namakanjem komposta u vodi u periodu od 3-7 dana.
Karenca - Označava vrijeme potrebno da se primijenjeni preparat razgradi do mjere da više nema bitnog djelovanja.
Pa tako može označavati vrijeme od primjene pesticida pa do berbe ili žetve.
Malč - malčiranje ili nastiranje tla Malč je pokrivač prostora oko biljaka koji sprečavanja rasta korova, održava vlagu, poboljšava sastav tla, održava temperaturu zemljišta i zaustavlja eroziju. Materijal za malč može biti organskog ili anorganskog porijekla.
Malčirane biljke će zahtijevati manje održavanja, a njihov kolorit će doći do izražaja odabirom odgovarajućeg malča koji će osigurati komplementarnu pozadinu.
Kao malč se može koristiti: plastična folija, kora drva, pokošena trava...
Monokultura - U poljoprivredi monokulturom se naziva višegodišnji uzgoj samo jedne vrste poljoprivredne kulture (voća, povrća ili drugih poljoprivrednih proizvoda).
Plodored - Plodored, plodosmjena ili izmjena kultura je izmjena biljnih kultura na istoj površini. Svaka biljka za rast i razvoj troši minerale i hranjive tvari iz zemljišta na kojem raste, tako pojedine vrste troše više minerala jedne vrste dok zemljište mogu obogatiti nekim drugim mineralima. Monokulturnom sadnjom iz iste površine svake godine izvlačimo iste tvari te tako imamo slabije prinose jer je zemlja već iscrpljena od prijašnjih godina. Upravo suprotno plodoredom na istu površinu sadimo svake sezone drugu vrstu kulture koja troši neke druge korisne tvari koje prethodna kultura nije istrošila već je zemljište čak i obogatila tvarima koje su nam potrebne za novu kulturu. Na taj način postižemo bolje prinose.
Najčešće se primjenjuje četveropoljni plodored što znači da se četiri grupe kultura izmjenjuju u krug tako da se ista kultura na istu površinu sadi tek nakon četiri godine. Poznat je još dvopoljni i tropoljni plodored.
Supstrat - Hranjiva površina na kojoj se uzgajaju mikroorganizmi.
Treset - Tamnosmeđi do crni organski talog koji nastaje razgradnjom te raspadom mahovina, trave i stabala u vlažnim i močvarnim područjima. Popravlja strukturu teških tala i rahli tlo. Miješa se u tlo ili korist sam. Povećava kiselost tla, što odgovara acidofilnim biljkama kao što su azaleje, hortenzije, orhideje… Za biljke kojima ne odgovara potrebno je dodavati kalcij za neutralizaciju
Većina supstrata za sadnju u nekom omjeru sadrži treset. Treset može pohraniti hranjive tvari iako sam nije plodan. Ne sadrži uzročnike bolesti ni sjeme korova koje često sadrži kompost. Odlično upija i drži vodu, a istovremeno je prozračan što sprečava oštećenja korijena ukoliko ima previše vode.